Lirik Elit Tapi Sulit - 3 Pemuda Berbahaya Feat. Givani Gumilang

Lirik Elit Tapi Sulit – 3 Pemuda Berbahaya Feat. Givani Gumilang

Meunang carita geningan kalah nimpa ka jadian
Boga babaturan geus di tulungan kalakah ngalunjak
Keur nginjemna meni watir
Pas di tagih jiga jurig
Aaburan
Nyieun status keur di Bali
Meuli barang barang brandit
kacida

Kuduitmah matak pegat duduluran
Keur ripuh mah langsung ngontek babaturan

Gaya Elit tapi geningan sulit
Hayang eksis kalakuan siga bandit
Gaya sultan tapi geningan setan
Di tagih mah kalah bebelecetan

Si elit si elit si elit tapi sulit
Si elit si elit si elit tapi sulit

Meunang carita geningan kalah nimpa ka jadian
Boga babaturan geus di tulungan kalakah ngalunjak
Keur nginjemna meni watir
Pas di tagih jiga jurig
Aaburan
Nyieun status keur di Bali
Meuli barang barang brandit
kacida

Kuduitmah matak pegat duduluran
Keur ripuh mah langsung ngontek babaturan

Gaya Elit tapi geningan sulit
Hayang eksis kalakuan siga bandit
Gaya sultan tapi geningan setan
Di tagih mah kalah bebelecetan

Si elit si elit si elit tapi sulit
Si elit si elit si elit tapi sulit

Kuduitmah matak pegat duduluran
Keur ripuh mah langsung ngontek babaturan

Gaya Elit tapi geningan sulit
Hayang eksis kalakuan siga bandit
Gaya sultan tapi geningan setan
Di tagih mah kalah bebelecetan

Si elit si elit si elit tapi sulit
Si elit si elit si elit tapi sulit

Loba wadul maksakeun hayang gaul
Legeg agul ka batur jeung ka dulur
Nginjem duit, ka pinjol, jeung koprasi
Dasar maneh jelema gede gengsi

Si elit si elit si elit tapi sulit
Si elit si elit si elit tapi sulit

Posting Komentar untuk "Lirik Elit Tapi Sulit - 3 Pemuda Berbahaya Feat. Givani Gumilang"