Lirik Cening - Putri BulanLirik Cening - Putri Bulan

Bulan bintange mekenyem
Pinaka saksi cening numadi ring gumi..
Keras tangis ceninge jani..
Ciri cening meraga muani
Ane kelihan mapagin matan ai
Ane cenikan ngantiang yeb matan ai

Gelis je cening kelih
Pang ngidang nyujuh apane kal alih
Dini meme bapa ngrastiti
Cening di sekancan pemargi
Dumogi cening dadi suputra
Sida bakti teken rerama…

Meme sing nyerah
Nungkulang cening rikala ngeling
Di selantang galah..
Kanti cening dado jatma meguna

Reff:
Yen mani puan cening be kelihan
Sida cening nepukin pejalan
Ditu meme bapa be ngangsan tua
Sing kal taen hilang
Sing kal taen kuang
Bedik tusing lakar meelenan
Meme… tetep kal sayang
Nuutin galah mejalan

Posting Komentar untuk "Lirik Cening - Putri Bulan"