Lirik Garis Lima - Lanang

Lirik Garis Lima – Lanang

Lewat tembang puniki tiang menuturang
Sekancan ade di hati tiange jani
Buke sesenggake ngorahang
Mekecuh mare mene
Tiang ne jani jelekang kluarga pedidi

Yening sube pianake madan mekeluarga
Lan acepang state nemu rahayu
Sing dadi nyelekang mantu pedidi
Jelek melah tiange
Nu mase meme ane ngelah mantune

Mule saje tiang
Sing ngelah gajih bulanan
Tusing care mantune meme besikan

Pegawai negeri
Gajih bulanan sube pasti
Banding ken tiang tuah buruh harian

Sing dadi sing dadi
Apa solah buka keketo
Mekejang pada ngabe
Garis lima pedidi

Diolas percaya
Kapining dewek tiang
Diastun tiang lacur
Nanging state tetep meusaha
Apang sida panak meme bagia

Yening sube pianake madan mekeluarga
Lan acepang state nemu rahayu
Sing dadi nyelekang mantu pedidi
Jelek melah tiange
Nu mase meme ane ngelah mantune

Mule saje tiang
Sing ngelah gajih bulanan
Tusing care mantune meme besikan

Pegawai negeri
Gajih bulanan sube pasti
Banding ken tiang tuah buruh harian

Sing dadi sing dadi
Apa solah buka keketo
Mekejang pada ngabe
Garis lima pedidi

Diolas percaya
Kapining dewek tiang
Diastun tiang lacur
Nanging state tetep meusaha
Apang sida panak meme bagia
Apang sida panak meme bagia

Posting Komentar untuk "Lirik Garis Lima - Lanang"