Lirik Paingot Au - Nirwana Trio

Lirik Paingot Au – Nirwana Trio

Huparhatutu do diriku hasian
Hurang malo do au lao manganju
Hurang malo do au mangarayu
Ido haotoon ku

Dang manjua au molo sai muruk ho
Ala hurang attus au manugut rohami
Sasintong na paingot au ito
Alana on dope hea au jatuh cinta

Ajari au ito molo adong
Hubaen haccit ni rohami
Muruki au ito molo adong
Hubaen lungun ni rohami

Unang didokkon ho sirang tu au
Molo di tikki muruk ho
Unang didokkon ho dao ho sian au
Malala do rohakku

Juk ni rohami hujalo do i
Molo murukmi huapus pe andorakku
Alai sada do ito pangidoanki
Unang nian tadingkon au

Dang manjua au molo sai muruk ho
Ala hurang attus au manugut rohami
Sasintong na paingot au ito
Alana on dope hea au jatuh cinta

Ajari au ito molo adong
Hubaen haccit ni rohami
Muruki au ito molo adong
Hubaen lungun ni rohami

Unang didokkon ho sirang tu au
Molo di tikki muruk ho
Unang didokkon ho dao ho sian au
Malala do rohakku

Juk ni rohami hujalo do i
Molo murukmi huapus pe andorakku
Alai sada do ito pangidoanki
Unang nian tadingkon au

Juk ni rohami hujalo do i
Molo murukmi huapus pe andorakku
Alai sada do ito pangidoanki
Unang nian tadingkon au

Posting Komentar untuk "Lirik Paingot Au - Nirwana Trio"