Lirik Wali Songo - FalldenLirik Wali Songo - Fallden 


Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim
Sunan Ampel Raden Rahmat
Sunan Giri Muhammad Ainul Yaqin

Sunan Bonang Maulana Makdum
Sunan Drajat Raden Qosim
Sunan Kalijaga Raden Sahid

Sunan Muria Raden Umar
Sunan Kudus Jakfar Shodiq
Sunan Gunungjati Syarif Hidayatullah

يارسول الله سلام عليك
يارفيع الشان والدرج
عطفة ياجيرة العلم
ياأهيل الجود والگرم

Sunan Gresik Kondang Ngelmu Dagange
Sunan Ampel Falsafah moh limo ne
Sunan Giri tembang dolanane
Sunan Bonang Musisi Gamelane

Sunan Drajat pepali pitune
Sunan Kalijaga Wayangane
Sunan Muria ngemu tradisine
Sunan Kudus gede toleransine

Sunan Gunungjati Politike
Ayo podo eling saklawase

يارسول الله سلام عليك
يارفيع الشان والدرج
عطفة ياجيرة العلم
ياأهيل الجود والگرم

Posting Komentar untuk "Lirik Wali Songo - Fallden "