Lirik Maruddani Ale Ale - Fitri Adiba Bilqis

Lirik Maruddani Ale Ale – Fitri Adiba Bilqis

Mubolo’ni kasi’ atikku
Sibawa cenninna pappojimmu
Magi mua nalemmu nyawamu
Muassakkareng jancitta

Rapanni kasi’ aleku
Bessi taisengengnge
Muponrona marakko tajeng
Tajengi de’epa nannessa

Sikuani ettaku mattajeng
Sarana uddani ri atikku
Namu engka tona rewe’
Temmajelling ri aleku

Siri’pa kasi usedding
Maddennuang tau takkalupa
Esso wenni tona’ muddani
Maruddani ri alemu

Tekku sennai ro daeng
Rapangngi apung melle’ta
Rimulanna mappoji ladde
Rimunrinna teppajelling

Temmajelling lao ri aleku

Posting Komentar untuk "Lirik Maruddani Ale Ale - Fitri Adiba Bilqis"